De handel in stroom tussen handelaren en producenten vindt in principe plaats op 2 manieren:

  1. Via de termijnmarkt Endex, oftewel de termijnmarkt stroom. Hier wordt stroom verhandeld op basis van maandcontracten, kwartaalcontracten en jaarcontracten tot maximaal 5 jaar vooruit. De prijsvorming op deze termijnmarkt is ietwat ondoorzichtig en wordt gedomineerd door grote partijen.
  2. Via de Spotmarkt APX. Dit is een soort veiling voor de handel in dagelijkse stroom. Op deze veiling wordt iedere dag om 12.30 uur aan de hand van vraag en aanbod bepaald wat de prijs van stroom is voor levering de volgende dag van 00.00 uur tot 24.00 uur. Voor ieder uur van de volgende dag wordt een prijs opgemaakt, waar het onderscheid van piek en dal er dus niet toe doet. Deze marktnoteringen kunt u zelf via internet raadplegen: www.apx.nl

Het sterke punt van de termijnmarkt Endex is dat de prijs gegarandeerd is voor de afgesproken periode. Echter, de afgelopen 5 jaren waren de prijzen op de APX/Spotmarkt gemiddeld 15% goedkoper ten opzichte van de Endex termijnmarkt.

Zijn er risico’s dat de stroomprijs de komende tijd gaat stijgen? Dit is niet de verwachting, om de volgende 2 redenen:

  1. Er is een overproduktie stroom van 50% in Nederland en de economie zal echt niet gaan boomen de komende jaren.
  2. Alle productie van zonnepanelen, windmolens en tuinders met eigen stroomopwekking gaat naar de Spotmarkt en dat is een ander aanbod van stroom dan dat van de monopolisten. Er is kortom op die spotmarkt meer concurrentie dan op de Endex termijnmark.